Лето 2014

Yay 2015

İngiltərə , London, 3990$

4 həftə (bütün inkluziv) Müşayiət ilə qrupun uçuşu. Qəbul edəcək ailədə yerləşdirmə, qidalanma, ingilis kolleci kurslarında təhsil geniş, Langberry-dən hazırlanmış mədəni-əyləncəvi proqram. Daxildir uçuş Bakı – London – Bakı.


İspaniya , Barselona 3990$
4 həftə (bütün inkluziv). Müşayiət ilə qrupun uçuşu. Yaşayış , 2 dəfə qidalanma,  beynəlxalq dillər mərkəzində ingilis və ispan (əlavə) dili kursları. Geniş mədəni-əyləncəvi proqram. 7-10 yaşlı uşaqlar. Daxildir uçuş Bakı – Barselona – Bakı.


ABŞ ,  Nyu-york 5800$
4 həftə (bütün inkluziv). Ailə ilə yaşama, tam pansion. Qidalanma, Manhettonun mərkəzində İngilis dili kursları. Langberry-dən hazırlanmış mədəni-əyləncəvi proqram. Müşayiət ilə qrupun uçuşu. Daxildir uçuş Bakı – NY – Bakı.

Без категории